موسسه زبان پارسا

آموزشگاه زبان تاسیس 1380

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

دپارتمان زبان انگلیسی

آموزش و یادگیری زبان انگلیسی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیفهای آموزش زبان انگلیسی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان انگلیسی، دوره های فشرده آموزش انگلیسی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

Flag_of_Germany.svg__3e8aaa83bdac8cbf9ad61fa879987_65a0d57f9328ec0bafcff26f8aef47cf

دپارتمان زبان آلمانی

آموزش و یادگیری زبان آلمانی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان آلمانی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان آلمانی، دوره های فشرده آموزش آلمانی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

Flag_of_France.svg__60e353326f1ab3154e5b3459606ddd_6db34d1bc96f925d7d074db730789c62

دپارتمان زبان فرانسه

آموزش و یادگیری زبان فرانسه اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان فرانسه برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان فرانسه، دوره های فشرده آموزش فرانسه، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

Flag_of_Turkey.svg__3487c29ed006799c4146f89702daa3c6

دپارتمان زبان ترکی

آموزش و یادگیری زبان ترکی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان ترکی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان ترکی، دوره های فشرده آموزش ترکی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

800px-Flag_of_Egypt.svg_c99796c97aba7b8b8b1d34f4312ce5a3

دپارتمان زبان عربی

آموزش و یادگیری زبان عربی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان عربی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان عربی، دوره های فشرده آموزش عربی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

Flag-spain-atiyeafarinan.com_-300x225_c4b294ed61943cafc6bb15885447a20e

دپارتمان زبان اسپانیایی

آموزش و یادگیری زبان اسپانیایی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان اسپانیایی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان اسپانیایی، دوره های فشرده آموزش اسپانیایی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

800px-Flag_of_Italy.svg-300x200_92a5017918694f12d33919035dc9662f

دپارتمان زبان ایتالیایی

آموزش و یادگیری زبان ایتالیایی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان ایتالیایی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان ایتالیایی، دوره های فشرده آموزش ایتالیایی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

دپارتمان زبان هلندی

دپارتمان زبان هلندی

آموزش و یادگیری زبان هلندی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان هلندی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان هلندی، دوره های فشرده آموزش هلندی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

800px-Flag_of_Sweden_2.svg__47347e7b76bcad0d9e69dfb5d8e883bc

دپارتمان زبان سوئدی

آموزش و یادگیری زبان سوئدی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان سوئدی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان روسی، دوره های فشرده آموزش روسی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

800px-Flag_of_Norway.svg_-300x218_62edf25474b8df9fe04e4eb24e304640

دپارتمان زبان نروژی

آموزش و یادگیری زبان نروژی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان نروژی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان نروژی، دوره های فشرده آموزش نروژی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

800px-Flag_of_Russia.svg-300x200_baef87cb3ba593c7a7f1238a4e81e978

دپارتمان زبان روسی

آموزش و یادگیری زبان روسی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان روسی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان روسی، دوره های فشرده آموزش روسی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

ielts-registration-shiraz-300x169_f27fbe6a85d57faa81acf3673edab368

دپارتمان آیلتس شیراز

آموزش و آمادگی آیلتس اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف دوره آبلتس برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک آیلتس، دوره های فشرده آموزش آیلتس، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

800px-Flag_of_India.svg__aefd6402a69708f76d64ce20ea07100e

دپارتمان زبان هندی

آموزش و یادگیری زبان هندی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان چینی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان هندی، دوره های فشرده آموزش هندی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

255px-Flag_of_South_Korea.svg_a461faf06c4f3c1d27c707df7f272832

دپارتمان زبان کره ای

آموزش و یادگیری زبان کره ای اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان کره ای برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان کره ای، دوره های فشرده آموزش کره ای، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg

دپارتمان زبان چینی

آموزش و یادگیری زبان چینی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان چینی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان چینی، دوره های فشرده آموزش چینی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

800px-Flag_of_Japan.svg-300x200_953be521e7756e9fabcd94f9a5844419

دپارتمان زبان ژاپنی

آموزش و یادگیری زبان ژاپنی اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و تخفیف آموزش زبان ژاپنی برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی و ترمیک زبان ژاپنی، دوره های فشرده آموزش ژاپنی، کلاس های حضوری و آنلاین آموزش زبان

2 پیامها
Inline Feedbacks
مشاهده همه پیام ها

آیا تو کرونا هم کلاس ها برگزار میشه من خیلی علاقه به زبان کره ای دارم و اینکه آموزشگاه ها در چندجای شهر هستش

2
0
سلام 😊 به سوالات شما پاسخ میدیمx
()
x