آموزش زبان روسی ( ضرب المثل )

ضرب المثل به زبان روسی… Встречают по одёжке, провожают по умуClothes count for first impressions only در نگاه اول ظاهر فرد رو میسنجید اما در