دوره های آموزش خطاطی

دوره های آموزش خطاطی خط ریز و درشت موسسه فرهنگی هنری پارسا آموزان شیراز

در این دوره ها شما خطاطی خط ریز یاد می گیرید.

در این دوره ها شما خطاطی خط درشت یاد می گیرید.

این دوره ها در شهر شیراز و در موسسه فرهنگی هنری و زبان پارسا برگزار می گردد

آدرس موسسه پارسا شیراز:

بلوار شهید بهشتی ( حدفاصل چهار راه خلدبرین و چهار راه بنفشه) – آموزشگاه زبان پارسا

تلفن موسسه پارسا: 32357641–071

مشاوره رایگان دوره آموزشی

به علت شیوع بیماری کرونا همگی دوره های آموزشی غیر حضوری می باشد

تلفن تماس مشاوره رایگان: 09013443574