کلاس خصوصی انگلیسی

کلاس‌های خصوصی در موسسه پارسا به صورت تک نفره و یکساعت و نیمه برگزار میشود. تعداد جلسات برگزاری کلاسها درهفته بستگی به نظر و زمانبندی و هدف یادگیری زبان‌آموز دارد.

This article was updated on Monday, 29 August 2022

آموزشگاه زبان پارسا (تاسیس 1380)

کانون زبان پارسا در سال 1380 تاسیس شده است، موسسه زبان پارسا در شهر شیراز قرار دارد. کلاس زبان در شیراز، آموزشگاه زبان در شیراز