معلم خصوصی انگلیسی

مدرسان موسسه زبان پارسا جزء با سابقه‌ترین و مجرب‌ترین اساتید شهر شیراز می‌باشند که از فیلترهای مختلف گذشته و کیفیت کارشان اثبات شده می‌باشد.

This article was updated on Monday, 29 August 2022

آموزشگاه زبان پارسا (تاسیس 1380)

کانون زبان پارسا در سال 1380 تاسیس شده است، موسسه زبان پارسا در شهر شیراز قرار دارد. کلاس زبان در شیراز، آموزشگاه زبان در شیراز