parsa-ins-logos-horizental

3

آموزش الفبای زبان ترکی استانبولی به همراه تلفظ -98/9/6

تا قبل از تکمیل ظرفیت اقدام نمایید

Hours
Minutes
Seconds
تا قبل از تکمیل ظرفیت دوره آموزشی که این هفته شروع می شود، رزرو کنید.

رزرو رایگان آموزش زبان

صحبت کردن به زبان ترکی بسیار آسان و از مزایای این زبان این است که کلمات به همان صورت که نوشته می شوند به همان صورت نیز خوانده می شوند.کافیست با ما دراین درس همراه باشید تا تلفظ صحیح حروف الفبا را یاد بگیرید سپس قادر خواهید بود نه تنها کلمات این زبان را بخوانید بلکه املای بیشتر کلمات برای شما آسان خواهد شد.

ترکی استانبولی از ۲۹ حرف تشکیل شده که از این تعداد ۲۱ حرف بی صدا  و۸ حرف با صدا می باشد در جدول  زیر حروف الفبای این زبان به همراه تلفظ فارسی ومثال قرار داده شده است.

آموزش الفبای زبان ترکی استانبولی_موسسه گاما
آموزش حروف الفبای زبان ترکی استانبولی

 

تقسیم بندی حروف صدا دار:

در زبان ترکی استانبولی حروف صدا دار که عبارتند از  a, e, ı, i, o, ö, u, ü به دو گروه  خشن و نرم تقسیم می شوند. 

الف ) حروف خشن  که عبارتند از    a, ı, o, u

نکته : اگراولین حرف صدادار کلمه از حروف خشن باشد مابقی هم خشن خواهند بود.

مثال :y a r d ı ms a l o nb a h a rv a z o

ب ) حروف نرم که عبارتند از  e, i, ö, ü

نکته : اگراولین حرف صدادار کلمه از حروف نرم باشد مابقی هم نرم خواهند بود.

مثال :k e d id e n i zd e f t e rç i ç e k

نکته : البته  کلماتی نیز هستند که از این قانون تبعیت نمی کنند .

به عنوان مثال :       برادر Kardeş                     مادر   Anne

همچنین برخی کلمات که از زبان های دیگر وارد زبان ترکی استانبولی شده است.

به عنوان مثال :       قلم     Kalem