آموزش دقیق الفبای زبان فرانسه (بهمراه تلفظ و معنای فارسی)

الفبای زبان فرانسوی کمی برای زبان آموزان دشوارتر از زبان های دیگر است (عمدتا بخاطر تلفظ متفاوت، که معادل فارسی برای شان نداریم). مثلا اینکه برخی حروف وقتی آخر کلمات قرار بگیرند بی صدا هستند و تلفظ نمی شوند.

همانطور که گفتیم تلفظ در زبان فرانسه بسیار سخت تر از بخش های دیگر آن است. اینکه برخی سایت ها تلفظ فارسی کلمات، حروف را می نویسند کار درستی نیست چون اصلا بسیاری از تلفظ های زبان فرانسه، معادل فارسی ندارند.
الفبای زبان فرانسه از نظر نوشتاری همان حروف زبان انگلیسی می باشند که تنها تلفظ آنها متفاوت است.


حروف زبان فرانسوی مانند زبان انگلیسی ۲۶ حرف می باشد که ۶ حرف آن حروف صدادار یا Voyelle ومابقی آنها یعنی ۲۰ حرف دیگر حروف بی صدا یا Consonne می باشند.

Les voyelles: A E I O U Y
Les consonnes : B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z


نکته۱: صداهای تو دماغی:
صداهای تو دماغی زبان فرانسه صداهایی هستند که در فارسی هیچ معادلی ندارند. ممکن است شما در زمان غرغر کردن یا ادا درآوردن و مسخره بازی صداهای مشابهی را درآورده باشید اما در زبان فرانسه این صداها بخشی از ساختار تلفظ زبان را ساخته اند. این صداها مشابه صداهای قبلی گفته شده هستند اما تو دماغی تلفظ می شوند. گاهی انتهای این صداها تا حدی به سمت صدای نون می رود.

نکته ۲:
زبان فرانسه حروف ناخوانده زیادی دارد. تقریبا تمام حروف بی صدا در آخر کلمات به جز حروف C, R, F و L تلفظ نمی شوند.

نکته ۳:
فرانسوی ها کلمات را در جمله هم به صورت به هم چسیده می خوانند پس ممکن است حرف آخر یک کلمه با حرف اول کلمه بعد ترکیب شود و تا حدی متفاوت تلفظ شود.

برای اطلاعات بیشتر و شرکت در دوره های آموزشی زبان فرانسه با موسسه زبان پارسا تماس بگیرید.

مشاوره رایگان دوره آموزشی

تلفن تماس مشاوره رایگان: 09013443574