parsa-ins-logos-horizental

3

شروع دوره زبان ترکی استانبولی -98/9/13

تا قبل از تکمیل ظرفیت اقدام نمایید

Hours
Minutes
Seconds
تا قبل از تکمیل ظرفیت دوره آموزشی که این هفته شروع می شود، رزرو کنید.

رزرو رایگان آموزش زبان

نام نویسی شروع دوره زبان ترکی استانبولی درموسسه زبان پارسا آموزان شیرازدر حال برگزاری می باشد جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 32357641-32331829تماس حاصل فرمایید.

شروع دوره زبان ترکی استانبولی در شیراز

کلاس زبان ترکی استانبولی در شیراز

آموزش زبان ترکی استانبولی با اساتید برتردر شیراز