تا قبل از تکمیل ظرفیت اقدام نمایید

Hours
Minutes
Seconds
تا قبل از تکمیل ظرفیت دوره آموزشی که این هفته شروع می شود، رزرو کنید.

رزرو رایگان آموزش زبان

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که برنامه کلاسی امروز به شرح زیر است:

امروز کلاس آموزش زبان انگلیسی داریم.

 

زبان انگلیسی در شیراز

 

بهترین زبان انگلیسی رااز موسسه زبان پارساآموزان  شیراز بخواهید