تا قبل از تکمیل ظرفیت اقدام نمایید

Hours
Minutes
Seconds
تا قبل از تکمیل ظرفیت دوره آموزشی که این هفته شروع می شود، رزرو کنید.

رزرو رایگان آموزش زبان

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که شروع زبان انگلیسی (دورهUI1)از امروز در مؤسسه زبان  پارسا آموزان شیراز

 

بهترین زبان انگلیسی‌ را از موسسه‌ زبان پارسا آموزان شیراز بخواهید

 

زبان انگلیسی در شیراز