شهریه دوره آموزش زبان عربی ویژه پاییز 98

دوره مقدماتی آموزش عربی با لهجه خلیجی در موسسه زبان پارسا شیراز در پاییز 1398 به شرح زیر می باشد: تعداد جلسات دوره مقدماتی 15 جلسه به صورت 3 روز در هفته، مدت زمان هر جلسه حضوری یک ساعت و نیم می باشد، شهریه دوره مقدماتی مبلغ 500 هزار تومان می باشد
دوره پیشرفته آموزش عربی با لهجه خلیجی در موسسه زبان پارسا شیراز در پاییز 1398 به شرح زیر می باشد: تعداد جلسات دوره مقدماتی 8 جلسه به صورت 3 روز در هفته، مدت زمان هر جلسه حضوری یک ساعت و نیم می باشد، شهریه دوره پیشرفته مبلغ 300 هزار تومان می باشد
علاقه مندان به یادگیری زبان عربی با لهجه خلیجی این دوره ویژه را با کتاب راهنمای مخصوص تهیه شده توسط استاد می گذرانند.

مشاوره رایگان دوره آموزشی

تلفن تماس مشاوره رایگان: 09013443574