اطلاعیه شروع دوره آمادگی آزمون تومر(TOMER)-مورخ 96/12/21

به اطلاع میرساند شروع دوره آمادگی آزمون تومر(TOMER) درموسسه زبان پارساآموزان شیراز

 

آزمون تومر TOMERدر شیراز

 

تومر TOMERدر شیراز

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsa-li.ir

مشاوره رایگان دوره آموزشی

تلفن تماس مشاوره رایگان: 09013443574