اطلاعیه شروع دوره آمادگی آزمون زبان فرانسه (TEF)_مورخ 96/12/17

اطلاع میرساند شروع دوره آمادگی آزمون زبان فرانسه (TEF) در موسسه زبان پارساآموزان شیراز

 

آمادگی آزمونTEFدر شیراز

 

 

آموزشگاه برگذار کننده آزمون  آمادگی TEF در شیراز

مشاوره رایگان دوره آموزشی

تلفن تماس مشاوره رایگان: 09013443574