اطلاعیه شروع دوره آمادگی آزمون زبان فرانسه (TEF)_مورخ 96/12/17

اطلاع میرساند شروع دوره آمادگی آزمون زبان فرانسه (TEF) در موسسه زبان پارساآموزان شیراز

 

آمادگی آزمونTEFدر شیراز

 

 

آموزشگاه برگذار کننده آزمون  آمادگی TEF در شیراز

رزرو رایگان دوره آموزشی