parsa-ins-logos-horizental

3

اطلاعیه شروع دوره آمادگی آزمونDELF&DALF _مورخ 97/01/31

تا قبل از تکمیل ظرفیت اقدام نمایید

Hours
Minutes
Seconds
تا قبل از تکمیل ظرفیت دوره آموزشی که این هفته شروع می شود، رزرو کنید.

رزرو رایگان آموزش زبان

به اطلاع میرساند شروع دوره آمادگی آزمونDELF&DALF در موسسه زبان پارساآموزان شیراز

 

DELF&DALFدر شیراز

 

بهترین آموزشگاه برگذار کننده آمادگی آزمونDELF&DALF درشیراز