parsa-ins-logos-horizental

3

اطلاعیه شروع دوره زبان عربی_مورخ 96/11/26

تا قبل از تکمیل ظرفیت اقدام نمایید

Hours
Minutes
Seconds
تا قبل از تکمیل ظرفیت دوره آموزشی که این هفته شروع می شود، رزرو کنید.

رزرو رایگان آموزش زبان

به اطلاع میرساند شروع دوره زبان عربی(فصیح) و تمامی لهجه ها(لبنانی مصری خلیجی) درشیراز

 

بهترین آموزشگاه زبان عربی (فصیح) درشیراز

 

لهجه لبنانی در شیراز

لهجه مصری در شیراز

لهجه خلیجی در شیراز

 

زبان عربی در شیراز