parsa-ins-logos-horizental

3

تفاوت عربی فصیح با لهجه‌ها ؛ تفاوت‌ها و شباهت‌های عربی فصیح و لهجه‌ها در چیست؟ 98/10/08

تا قبل از تکمیل ظرفیت اقدام نمایید

Hours
Minutes
Seconds
تا قبل از تکمیل ظرفیت دوره آموزشی که این هفته شروع می شود، رزرو کنید.

رزرو رایگان آموزش زبان

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به اشتباه فکر کنید، اگر عربی فصیح را بیاموزید،

پس حتما می‌توانید با همه مردم عرب‌زبان جهان صحبت کنید. اما این تصور درست نیست و واقعیت متفاوت است.

در واقع باید گفت که در کشورهای جهان عرب یک زبان فصیح عربی وجود دارد که به نوعی باعث اتحاد میان این کشورها شده است

و از طرف دیگر به اندازه کشورهای عرب‌زبان لهجه عربی وجود دارد

و از آن جا که ۲۵ کشور عرب‌زبان وجود دارد، ۲۵ لهجه عربی نیز در جهان به وجود آمده است.

اما خوب است بدانید که هر لهجه قواعد و اصول خاصی دارد که با یادگیری همان موارد تا حد زیادی می‌توانید لهجه‌ها را بفهمید.

به عنوان مثال در لهجه مصری غالبا حرف قاف به شکل همزه تلفظ می‌شود.

در این لهجه اگر فردی بخواهد، بگوید: إقرأ خواهد گفت: إإراأ.

یکی از تفاوت‌هایی که میان عربی فصیح و لهجه‌های مختلف وجود دارد

کاربرد حروف گچ و پژ است. این چهار حرف در عربی فصیح اصلا وجود ندارند.

اما این چهار حرف به خصوص گچ و ژ در لهجه‌ها به شکل فراوانی کاربرد دارد.

به عنوان مثال در لهجه لبنانی حرف جیم، ژ تلفظ می‌شود.

در این لهجه کلمه جمال، گمال تلفظ می‌شود.