دوره های آمادگی برای آزمون IELTS

IELTS
متقاضیان تحصیل و یا اقامت در خارج از کشور میتوانند در این دوره ها شرکت کنند.

دو روز در هفته (هر جلسه دو ساعت)

Pre-IELTS 20 Sessions
Intermediate IELTS 20 Sessions
Advanced IELTS 20 Sessions

جلسات همایش و مشاوره این دوره ها رایگان میباشد.

آموزش زبان انگلیسی در شیراز

رزرو رایگان دوره آموزشی