دوره های آمادگی برای آزمون TOEFL

TOEFL
متقاضیان تحصیل و یا اقامت در خارج از کشور میتوانند در این دوره ها شرکت کنند.

دو روز در هفته (هر جلسه دو ساعت)

Pre-TOEFL 20 Sessions
Advanced TOEFL 20 Sessions

جلسات همایش و مشاوره این دوره ها رایگان میباشد.

آموزش زبان انگلیسی در شیراز

مشاوره رایگان دوره آموزشی

تلفن تماس مشاوره رایگان: 09013443574