تا قبل از تکمیل ظرفیت اقدام نمایید

Hours
Minutes
Seconds
تا قبل از تکمیل ظرفیت دوره آموزشی که این هفته شروع می شود، رزرو کنید.

رزرو رایگان آموزش زبان

TOEFL
متقاضیان تحصیل و یا اقامت در خارج از کشور میتوانند در این دوره ها شرکت کنند.

دو روز در هفته (هر جلسه دو ساعت)

Pre-TOEFL 20 Sessions
Advanced TOEFL 20 Sessions

جلسات همایش و مشاوره این دوره ها رایگان میباشد.