شروع زبان اسپانیایی درموسسه زبان پارساشیراز

شروع دوره جدید زبان اسپانیایی در موسسه زبان پارساشیراز

 

زبان اسپانیایی در شیراز

 

کمی درباره زبان اسپانیایی بدانید:

زبان اسپانیایی ، یا کاستیلی زبانی از خانوادهٔ زبان‌های رومی و یکی از پُرگویش‌ورترین زبان‌های جهان است.طی آمار سال ۲۰۱۴ میلادی زبان اسپانیایی با ۴۷۰ میلیون نفر گوینده به عنوان زبان مادری، دومین زبان پرتکلم دنیا است.

در سال ۱۹۹۹، اسپانیایی زبان مادری ۳۵۸ میلیون نفر و مجموعاً ۴۱۷ میلیون سخنور بوده‌استدر حال حاضر این ارقام به ۴۰۰و ۵۰۰میلیون نفر افزایش یافته‌اند. در ایالات متحده حدود ۱۶ درصد جمعیت به زبان اسپانیایی تکلم می‌کنند، زبان اسپانیایی زبان دوم در ایالات متحده آمریکا است

مشاوره رایگان دوره آموزشی

تلفن تماس مشاوره رایگان: 09013443574