parsa-ins-logos-horizental

3

یادگیری زبان ترکی استانبولی در ۳ گام کاربردی

تا قبل از تکمیل ظرفیت اقدام نمایید

Hours
Minutes
Seconds
تا قبل از تکمیل ظرفیت دوره آموزشی که این هفته شروع می شود، رزرو کنید.

رزرو رایگان آموزش زبان

گام اول: برای یادگیری زبان ترکی استانبولی ابتدا الفبا را خیلی خوب یاد بگیرید

۱. بیشتر حروف الفبای ترکی مانند حروف الفبای انگلیسی تلفظ می‌شوند

الفبای ترکی نمونه‌ای از الفبای انگلیسی را به‌کار می‌گیرد که تنها ۳ حرف q، w و x را ندارد. به‌جز چند استثنا، باقی حروف تلفظی مشابه حروف زبان انگلیسی دارند. در ترکی:

 • حرف c صدای ج دارد.
 • حرف g صدای گ دارد.
 • حرف j صدای ژ دارد.
 • حرف r معمولا صدای ر می‌دهد اما بسته به جایگاهش در کلمه ممکن است صدای متفاوتی داشته باشد.
 • حرف y صدای ی (مانند یارانه) دارد.

۲. تلفظ درست حروف صدادار را تمرین کنید

تلفظ حروف صدادار ترکی با تلفظ حروف انگلیسی تفاوت دارد. همچنین هر حرف صدادار تنها یک صدا دارد:

 • حرف a صدایی مانند u در sun دارد.
 • حرف e صدایی مانند e در egg دارد.
 • حرف i صدایی مانند i در internet دارد. فراموش نکنید در الفبای زبان ترکی حرف بزرگ i هم نقطه دارد (İ).
 • حرف o صدایی مانند o در orange دارد.
 • حرف u صدایی مانند oo در book دارد.

۳. تلفظ حروفی را که ويژه‌ی الفبای ترکی هستند یاد بگیرید

۶ حرف از الفبای زبان ترکی ازجمله ۳ حرف بی‌صدای ç، ǧ، ş و ۳ حرف صدادار ı، ö و ü در الفبای انگلیسی وجود ندارند:

 • حرف ǧ حالت ملایم g است و صدایی مانند ع یا همزه دارد. همیشه پس از یک حرف صدادار می‌آید. اگر پس از a، o، u یا ı بیاید، این صداها کشدار می‌شوند و اگر پس از e، i، ö یا ü بیاید صدای ی در یارانه می‌دهد.
 • حرف ç صدای چ دارد.
 • حرف ş صدای ش دارد.
 • حرف ı صدایی مانند i در cousin دارد.
 • حرف ö صدایی مانند ure در cure دارد.
 • حرف ü صدایی مانند u در cute دارد.

۴. حروف صدادار را در ۳ دسته‌ی جلو یا عقب، باز یا بسته و گرد یا غیرگرد طبقه‌بندی کنید

هماهنگی حروف صدادار که بخشی اساسی در زبان ترکی است، بر ۳ اصل استوار است. هر یک توضیح می‌دهد که چگونه با استفاده از زبان و دهان صدای درست را خلق کنید.

 • بسته به اینکه دهان‌تان را گرد می‌کنید یا نه، حروف صدادار به دو دسته گرد و غیرگرد تقسیم می‌شوند. e، i، a و ı غیرگرد و o، ö، ü و u گرد هستند.
 • بسته به اینکه زبان‌تان را کجای دهان می‌گذارید، حروف صدادار به دو دسته‌ی جلویی و عقبی تقسیم می‌شوند. e، i، ö و ü حروف صدادار جلویی و a، o، u و ı حروف صدادار عقبی هستند.
 • بسته به اینکه چقدر فضای خالی بین زبان و کام‌تان باقی می‌مانند، حروف صدادار به دو دسته‌ی باز و بسته تقسیم می‌شوند. e، a، o و ö حروف صدادار باز، و i، u، ü و ı حروف صدادار بسته هستند.

۵. از â، î و û برای تشخیص کلمه‌هایی که دیکته‌ی یکسانی دارند، استفاده کنید

در یادگیری زبان ترکی استانبولی دقت کنید که ترکی کلمه‌های بسیاری را از دیگر زبان‌ها به‌ویژه عربی وام گرفته است. اگر این کلمه‌ها دیکته‌ای مشابه کلمه‌ای دیگر در زبان ترکی داشته باشند، از این حروف استفاده می‌شود. به‌طور مثال kar به‌معنی برف است اما kâr به‌معنی سود.