parsa-ins-logos-horizental

3

آداب غذا خوردن مردم انگلستان- 98/09/20

تا قبل از تکمیل ظرفیت اقدام نمایید

Hours
Minutes
Seconds
تا قبل از تکمیل ظرفیت دوره آموزشی که این هفته شروع می شود، رزرو کنید.

رزرو رایگان آموزش زبان

آداب غذا خوردن بر سر میز، مطابق روال جهانی است، مثلاً در هنگام غذا خوردن، چنگال را در دست چپ و چاقو را در دست راست نگه‌دارید.

چنگال را از پشت روی غذا می‌گیرند و غذا را با آن برمی‌دارند. کمی طول می‌کشد تا در این کار ماهر شوید.

منتظر بمانید تا شما را به نشستن پشت میز غذاخوری دعوت کنند. ممکن است صندلی خاصی هم برای شما در نظر گرفته باشند.

آرنجتان را روی میز تکیه ندهید.

اگر هنوز غذایتان تمام نشده است، چنگال و چاقویتان را به‌صورت ضربدر در بشقاب بگذارید. چنگال روی چاقو قرار گیرد.

چنگال و قاشقتان را به نشانه اتمام صرف غذا، کنار هم، در وضعیت عقربه­ های ساعت ۶:۳۰ دقیقه قرار دهید.

در مهمانی‌های رسمی، به‌سلامتی کسی نوشیدن وقتی انجام می‌گیرد که میزبان جام را بالا گرفته (معمولاً شراب و گاه نوشیدنی‌های ساده‌تر) و مهمانان را به نوشیدن به یاد کسی فرابخواند. سپس مهمانان جام خود را بلند کرده و پیش از آن‌که به آن لب بزنند، جمله میزبان را تکرار می‌کنند.

در نوشگاه‌ها معمول است که وقتی دور به شما بیفتد، هزینه دیگر اعضای گروه را هم پرداخت کنید.

اگر برای غذا به رستوران دعوت شده‌اید، متوجه باشید که معمولاً کسی که دعوت کرده، هزینه را پرداخت می‌کند. مهم است که رأس ساعت به قرار برسید. سر پرداخت صورت‌حساب خیلی چانه نزنید و تعارف نکنید، بلکه منتظر فرصتی برای جبران باشید.

در رستوران که هستید، برای فراخواندن پیشخدمت، دستتان را تکان نداده و داد نزنید.