نام نویسی دوره زبان اسپانیایی آغاز شد – 98/04/25

موسسه زبان پارسا اموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند نام نویسی زبان اسپانیایی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز اغاز شد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید 32331829 _ 32357641 زبان اسپانیایی شیراز اموزش زبان اسپانیایی شیراز کلاس زبان اسپانیایی شیراز دوره فشرده زبان اسپانیایی شیراز

آموزش زبان فرانسه توسط استاد فرانسه الاصل آقای 98/04/24Guillaume Tutin

آموزش دوره زبان فرانسه توسط آقای گیوم توتن با زبان مادری native . علاقه مندان برای شرکت در دوره با شماره های 32357641 و 32331829 تماس حاصل فرمایید.

شروع دوره زبان عربی فشرده – 98/04/23

آموزش زبان عربی در شیراز

به اطلاع میرساند دوره زبان عربی فشرده در موسسه زبان پارسا شیراز آغازمیگردد. علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید. زبان عربی فشرده شیراز آموزش زبان عربی فشرده شیراز کلاس زبان عربی فشرده شیراز بهترین آموزشگاه زبان عربی فشرده شیراز

دوره مکالمه فشرده زبان انگلیسی – 98/04/20

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره مکالمه زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید مکالمه زبان انگلیسی شیراز آموزش مکالمه زبان انگلیسی شیراز مکالمه فشرده زبان انگلیسی شیراز کلاس مکالمه زبان انگلیسی شیراز

آغاز ثبت نام دوره نقاشی کودکان – 98/04/19

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsa-li.ir

یه اطلاع میرساند شروع دوره نقاشی در مؤسسه زبان پارسا آموزان شیراز برگزار میگردد. علاقه مندان میتوانند در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایند. بهترین آموزشگاه نقاشی در شیراز آموزش نقاشی درشیراز

آغاز ثبت نام دوره جدید ترکی استانبولی – 98/04/18

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند دوره زبان ترکی استانبولی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازمیگردد. علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان ترکی در شیراز آموزش زبان ترکی در شیراز بهترین آموزشگاه زبان ترکی در شیراز کلاس زبان ترکی شیراز

شروع دوره چت (Chat) زبان انگلیسی- 98/04/17

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز اغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید چت زبان انگلیسی شیراز آموزش چت زبان انگلیسی شیراز کلاس چت زبان انگلیسی شیراز دوره فشرده چت زبان انگلیسی شیراز

شروع ثبت نام آموزش خط تحریری (خوشنویسی با خودکار) 98/04/15

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره خوشنویسی باخودکار درموسسه زبان پارسا آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید خوشنویسی باخودکار شیراز خوشنویسی شیراز آموزش خوشنویسی شیراز

شروع دوره مقدماتی زبان فرانسه – 98/04/13

به اطلاع میرساند دوره مقدماتی زبان فرانسه در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازشد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید 32331829 _ 32357641 زبان فرانسه شیراز

شروع دوره زبان ایتالیایی – 98/04/12

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند دوره زبان ایتالیایی در موسسه زبان پارسا شیراز آغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان ایتالیایی شیراز آموزش زبان ایتالیایی شیراز کلاس زبان ایتالیایی شیراز دوره فشرده زبان ایتالیایی شیراز

شروع دوره زبان ترکی استانبولی – 98/04/11

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند دوره زبان ترکی استانبولی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازمیگردد. علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان ترکی در شیراز آموزش زبان ترکی در شیراز بهترین آموزشگاه زبان ترکی در شیراز کلاس زبان ترکی شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی کودکان – 98/04/10

parsa-li.ir موسسه زبان پارسا آموزان شیراز

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی کودکان در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز اغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان انگلیسی کودکان شیراز آموزش زبان انگلیسی کودکان شیراز کلاس زبان انگلیسی کودکان شیراز

شروع نام نویسی دوره زبان اسپانیایی – 98/04/09

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند نام نویسی دوره زبان اسپانیایی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز شد. علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 -32357641 تماس حاصل فرمایید. زبان اسپانیایی شیراز آموزش زبان اسپانیایی شیراز کلاس زبان اسپانیایی شیراز چت فشرده زبان اسپانیایی شیراز

شروع دوره چت (Chat) زبان انگلیسی – 98/04/06

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز اغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید چت زبان انگلیسی شیراز آموزش چت زبان انگلیسی شیراز کلاس چت زبان انگلیسی شیراز دوره فشرده چت زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی مقدماتی – 98/04/05

به اطلاع میرساند دوره مقدماتی زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازمیگردد. علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان انگلیسی شیراز بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی شیراز آموزش زبان انگلیسی شیراز کلاس زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره زبان عربی فشرده – 98/04/04

آموزش زبان عربی درشیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند دوره زبان عربی فشرده در موسسه زبان پارسا شیراز آغازمیگردد. علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید. زبان عربی فشرده شیراز آموزش زبان عربی فشرده شیراز کلاس زبان عربی فشرده شیراز بهترین آموزشگاه زبان عربی فشرده شیراز

شروع دوره مقدماتی زبان فرانسه آغاز شد . 98/04/03

به اطلاع میرساند دوره مقدماتی زبان فرانسه در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازشد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید 32331829 _ 32357641 زبان فرانسه شیراز

نام نویسی دوره خوشنویسی با خودکار ( caper plate ) 98/04/02

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره خوشنویسی باخودکار درموسسه زبان پارسا آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید خوشنویسی باخودکار شیراز خوشنویسی شیراز آموزش خوشنویسی شیراز

شروع دوره نقاشی – 98/04/01

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsa-li.ir

یه اطلاع میرساند شروع دوره نقاشی در مؤسسه زبان پارسا آموزان شیراز برگزار میگردد. علاقه مندان میتوانند در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایند. بهترین آموزشگاه نقاشی در شیراز آموزش نقاشی درشیراز

شروع دوره زبان ایتالیایی – 98/03/30

به اطلاع میرساند دوره زبان ایتالیایی در موسسه زبان پارسا شیراز آغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان ایتالیایی شیراز آموزش زبان ایتالیایی شیراز کلاس زبان ایتالیایی شیراز دوره فشرده زبان ایتالیایی شیراز

نام نویسی دوره زبان اسپانیایی – 98/03/29

به اطلاع میرساند نام نویسی دوره زبان اسپانیایی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز شد. علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 -32357641 تماس حاصل فرمایید. زبان اسپانیایی شیراز آموزش زبان اسپانیایی شیراز کلاس زبان اسپانیایی شیراز چت فشرده زبان اسپانیایی شیراز

شروع دوره زبان آلمانی فشرده – 98/03/26

موسسه زبان پارساآموزان شیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند دوره زبان فشرده آلمانی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان فشرده آلمانی شیراز آموزش زبان آلمانی فشرده شیراز آموزش زبان فشرده آلمانی شیراز کلاس آموزش زبان آلمانی شیراز بهترین آموزشگاه زبان آلمانی شیراز

آموزش زبان فرانسه توسط استاد فرانسوی آقای گیوم توتن- 98/03/23

آموزش دوره زبان فرانسه توسط آقای گیوم توتن با زبان مادری native . علاقه مندان برای شرکت در دوره با شماره های 32357641 و 32331829 تماس حاصل فرمایید. آموزش زبان فرانسه در شیراز آموزش زبان فرانسه

شروع دوره IETLS – ت98/03/22

به اطلاع میرساند دوره IELTS در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز درحال برگزاری میباشد علاقه مندان در صورت تمایل باشماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید IELTS شیراز کلاس IELTS شیراز پیام‌های دریافتی آموزش IELTS شیراز

شروع دوره مقدماتی زبان انگلیسی Starter 98/03/21

به اطلاع میرساند دوره مقدماتی زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازمیگردد. علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان انگلیسی شیراز بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی شیراز آموزش زبان انگلیسی شیراز کلاس زبان انگلیسی شیراز

شروع آموزش خوشنویسی با خودکار- 98/03/20

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره خوشنویسی باخودکار درموسسه زبان پارسا آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید خوشنویسی باخودکار شیراز خوشنویسی شیراز آموزش خوشنویسی شیراز

شروع دوره Speaking پیشرفته زبان انگلیسی – 98/03/19

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره Speaking پیشرفته زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیرازاغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید Speaking پیشرفته زبان انگلیسی شیراز آموزش Speaking پیشرفته زبان انگلیسی شیراز کلاس Speaking پیشرفته زبان انگلیسی شیراز

آموزش مکالمه زبان انگلیسی – 98/03/18

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

به اطلاع میرساند دوره مکالمه زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید مکالمه زبان انگلیسی شیراز آموزش مکالمه زبان انگلیسی شیراز مکالمه فشرده زبان انگلیسی شیراز کلاس مکالمه زبان انگلیسی شیراز

دوره مقدماتی زبان فرانسه برگزار میگردد – 98/03/13

به اطلاع میرساند دوره مقدماتی زبان فرانسه در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازشد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید 32331829 _ 32357641 زبان فرانسه شیراز آموزش <a href="http://<!– wp:paragraph –> <p>به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان فرانسه کودکان آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره […]

شروع دوره زبان انگلیسی ترمیک و فشرده – 98/03/12

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند دوره های زبان انگلیسی ترمیک و فشرده در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد.علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید. زبان انگلیسی فشرده شیراز بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی شیراز آموزش زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی ویژه کودکان 98/03/11

parsa-li.ir موسسه زبان پارسا آموزان شیراز

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی کودکان در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز اغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان انگلیسی کودکان شیراز آموزش زبان انگلیسی کودکان شیراز کلاس زبان انگلیسی کودکان شیراز

شروع دوره زبان عربی فشرده – 98/03/07

به اطلاع میرساند دوره زبان عربی فشرده در موسسه زبان پارسا شیراز آغازمیگردد. علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید. زبان عربی فشرده شیراز آموزش زبان عربی فشرده شیراز کلاس زبان عربی فشرده شیراز بهترین آموزشگاه زبان عربی فشرده شیراز

آموزش زبان روسی در شیراز

آموزش زبان روسی در شیراز

زبان روسی (به روسی: русский язык، تلفظ: روسکیی ییزیک) پرگوی‌ترین زبان اروپا و هشتمین زبان پرگوینده جهان است که در بخش‌های عظیمی از اوراسیا گفتگو می‌شود. روسی جزو زبان‌های اسلاوی به‌شمار می‌آید و با خط سیریلیک نوشته و خوانده می‌شود. روسی زبان مادری حدود ۱۴۵ میلیون نفر است و ۱۱۰ میلیون نفر آن را به […]

آموزش زبان فرانسه در شیراز

مرکز تخصصی مشاوره و آموزش زبان فرانسه در شیراز تیم مدرسان موسسه همیشه از جدیدترین و به روزترین متدهای آموزشی زبان فرانسه در دنیا با 15 سال سابقه استفاده میکنند آیا می دانید به منظور رفاه حال زبان آموزان موسسه زبان پارسا شیراز دوره های زیر را برای علاقه مندان به یادگیری زبان فرانسه ارائه […]

دوره های آمادگی برای آزمون TOEFL

آموزش زبان انگلیسی در شیراز

TOEFL متقاضیان تحصیل و یا اقامت در خارج از کشور میتوانند در این دوره ها شرکت کنند. دو روز در هفته (هر جلسه دو ساعت) Pre-TOEFL 20 Sessions Advanced TOEFL 20 Sessions جلسات همایش و مشاوره این دوره ها رایگان میباشد.

دوره های آمادگی برای آزمون IELTS

آموزش زبان انگلیسی در شیراز

IELTS متقاضیان تحصیل و یا اقامت در خارج از کشور میتوانند در این دوره ها شرکت کنند. دو روز در هفته (هر جلسه دو ساعت) Pre-IELTS 20 Sessions Intermediate IELTS 20 Sessions Advanced IELTS 20 Sessions جلسات همایش و مشاوره این دوره ها رایگان میباشد.

دوره آموزش زبان آلمانی شیراز

این دوره به منظور کمک به متقاضیان شرکت در مصاحبه سفارت و آزمونهای زبان آلمانی برگزار میگردد. (مشاوره رایگان) تمام داوطلبان متفرقه می توانند در صورت داشتن سطوح لازم زبان آلمانی در آزمون های رسمی  گوته شرکت نمایند. البته شرکت در دوره های آمادگی برای آزمون ها توصیه می شود.     آزمون های گوته […]

آموزش زبان اسپانیایی در شیراز

آموزش زبان اسپانیایی در شیراز موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

آموزش زبان اسپانیایی در شیراز آغاز شد و برای ثبت نام در دوره های آموزشی مرتبط و آمادگی برای شرکت در آزمون ها می توانید با موسسه زبان پارسا تماس حاصل فرمایید. همچنین در صورتی که قصد مهاجرت و یا سفر به کشورهای اسپانیایی زبان دارید نیز می توانید با تماس به واحد آموزش موسسه زبان […]

آموزش خطاطی انگلیسی شیراز

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsa-li.ir

دوره های آموزش خطاطی انگلیسی calligraphy شیراز در موسسه فرهنگی هنری پارسا آموزان شیراز در این دوره ها خطاطی انگلیسی calligraphy یاد می گیرید. این دوره ها در شهر شیراز و در موسسه فرهنگی هنری و زبان پارسا برگزار می گردد برای ثبت نام در دوره های آموزش خطاطی انگلیسی calligraphy شیراز در موسسه فرهنگی […]

آموزش زبان ایتالیایی درشیراز

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

زبان ایتالیایی (La Lingua Italiana یا Italiano) از شاخه‌های زبان لاتین است و با زبانهای دیگر لاتین مانند اسپانیایی، فرانسوی، رومانیایی و پرتغالی شباهاتهای زیادی دیده می‌شود. در بین زبانهای لاتین، ایتالیایی بیشترین واژگان مشترک با لاتین و نزدیک‌ترین زبان به آن است. گویشوران این زبان که در ایتالیا، بعضی از کانتونهای کشور سوئیس که […]

آموزش زبان عربی درشیراز

آموزش زبان عربی درشیرازparsa-li.ir

زبان عَرَبی (به عربی: اللغة العربیة)، یکی از پرگویش ترین زبان‌های جهان، بزرگ‌ترین عضو از شاخه زبان‌های سامی (آفریقایی–آسیایی) است و با زبان‌های عبری و آرامی هم‌خانواده‌است. زبان عربی یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد است. این زبان امروز دارای لهجه‌ها و گویش‌های گوناگونی است و زبان عربی مدرن استاندارد به عنوان زبان […]

دوره های آموزش خطاطی

دوره های آموزش خطاطی خط ریز و درشت موسسه فرهنگی هنری پارسا آموزان شیراز در این دوره ها شما خطاطی خط ریز یاد می گیرید. در این دوره ها شما خطاطی خط درشت یاد می گیرید. این دوره ها در شهر شیراز و در موسسه فرهنگی هنری و زبان پارسا برگزار می گردد آدرس موسسه پارسا شیراز: […]

دوره آموزش عکاسی با تلفن همراه در شیراز

دوره های آموزش عکاسی با موبایل و تلفن همراه موسسه فرهنگی هنری پارسا آموزان شیراز در این دوره ها شما عکاسی با موبایل و تلفن همراه یاد می گیرید. برای ثبت نام در این دوره ها با دفتر موسسه تماس بگیرید. این دوره ها در شهر شیراز و در موسسه فرهنگی هنری و زبان پارسا برگزار می […]

دوره آموزش عکاسی با دوربین در شیراز

موسسه زبان پارسا اموزان شیراز parsa-li.ir

دوره های آموزش عکاسی با دوربین موسسه فرهنگی هنری پارسا آموزان شیراز در این دوره ها شما عکاسی با دوربین یاد می گیرید. این دوره ها در شهر شیراز و در موسسه فرهنگی هنری و زبان پارسا برگزار می گردد برای ثبت نام در این دوره ها با دفتر موسسه تماس بگیرید. آدرس موسسه پارسا […]

دوره آموزش نقاشی در شیراز

دوره های آموزش نقاشی در شیراز در موسسه فرهنگی هنری پارسا آموزان شیراز در این دوره ها نقاشی یاد می گیرید. این دوره ها در شهر شیراز و در موسسه فرهنگی هنری و زبان پارسا برگزار می گردد برای ثبت نام در دوره های آموزش نقاشی شیراز در موسسه فرهنگی هنری پارسا آموزان شیراز با […]