نام نویسی دوره زبان اسپانیایی آغاز شد – 98/04/25

موسسه زبان پارسا اموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند نام نویسی زبان اسپانیایی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز اغاز شد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید 32331829 _ 32357641 زبان اسپانیایی شیراز اموزش زبان اسپانیایی شیراز کلاس زبان اسپانیایی شیراز دوره فشرده زبان اسپانیایی شیراز

آموزش زبان فرانسه توسط استاد فرانسه الاصل آقای 98/04/24Guillaume Tutin

آموزش دوره زبان فرانسه توسط آقای گیوم توتن با زبان مادری native . علاقه مندان برای شرکت در دوره با شماره های 32357641 و 32331829 تماس حاصل فرمایید.

شروع دوره زبان عربی فشرده – 98/04/23

آموزش زبان عربی در شیراز

به اطلاع میرساند دوره زبان عربی فشرده در موسسه زبان پارسا شیراز آغازمیگردد. علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید. زبان عربی فشرده شیراز آموزش زبان عربی فشرده شیراز کلاس زبان عربی فشرده شیراز بهترین آموزشگاه زبان عربی فشرده شیراز

دوره مکالمه فشرده زبان انگلیسی – 98/04/20

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره مکالمه زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید مکالمه زبان انگلیسی شیراز آموزش مکالمه زبان انگلیسی شیراز مکالمه فشرده زبان انگلیسی شیراز کلاس مکالمه زبان انگلیسی شیراز

آغاز ثبت نام دوره جدید ترکی استانبولی – 98/04/18

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند دوره زبان ترکی استانبولی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازمیگردد. علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان ترکی در شیراز آموزش زبان ترکی در شیراز بهترین آموزشگاه زبان ترکی در شیراز کلاس زبان ترکی شیراز

شروع دوره چت (Chat) زبان انگلیسی- 98/04/17

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز اغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید چت زبان انگلیسی شیراز آموزش چت زبان انگلیسی شیراز کلاس چت زبان انگلیسی شیراز دوره فشرده چت زبان انگلیسی شیراز

شروع نام نویسی دوره زبان هلندی – 98/04/16

به اطلاع میرساند دوره زبان هلندی در موسسه زبان پارسا شیراز آغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان هلندی شیراز آموزش زبان هلندی شیراز کلاس زبان هلندی شیراز دوره فشرده زبان هلندی شیراز

شروع دوره مقدماتی زبان فرانسه – 98/04/13

به اطلاع میرساند دوره مقدماتی زبان فرانسه در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازشد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید 32331829 _ 32357641 زبان فرانسه شیراز

شروع دوره زبان ایتالیایی – 98/04/12

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند دوره زبان ایتالیایی در موسسه زبان پارسا شیراز آغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان ایتالیایی شیراز آموزش زبان ایتالیایی شیراز کلاس زبان ایتالیایی شیراز دوره فشرده زبان ایتالیایی شیراز

شروع دوره زبان ترکی استانبولی – 98/04/11

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند دوره زبان ترکی استانبولی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازمیگردد. علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان ترکی در شیراز آموزش زبان ترکی در شیراز بهترین آموزشگاه زبان ترکی در شیراز کلاس زبان ترکی شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی کودکان – 98/04/10

parsa-li.ir موسسه زبان پارسا آموزان شیراز

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی کودکان در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز اغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان انگلیسی کودکان شیراز آموزش زبان انگلیسی کودکان شیراز کلاس زبان انگلیسی کودکان شیراز

شروع نام نویسی دوره زبان اسپانیایی – 98/04/09

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند نام نویسی دوره زبان اسپانیایی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز شد. علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 -32357641 تماس حاصل فرمایید. زبان اسپانیایی شیراز آموزش زبان اسپانیایی شیراز کلاس زبان اسپانیایی شیراز چت فشرده زبان اسپانیایی شیراز

شروع دوره چت (Chat) زبان انگلیسی – 98/04/06

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز اغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید چت زبان انگلیسی شیراز آموزش چت زبان انگلیسی شیراز کلاس چت زبان انگلیسی شیراز دوره فشرده چت زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره زبان عربی فشرده – 98/04/04

آموزش زبان عربی درشیرازparsa-li.ir

به اطلاع میرساند دوره زبان عربی فشرده در موسسه زبان پارسا شیراز آغازمیگردد. علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید. زبان عربی فشرده شیراز آموزش زبان عربی فشرده شیراز کلاس زبان عربی فشرده شیراز بهترین آموزشگاه زبان عربی فشرده شیراز

شروع دوره مقدماتی زبان فرانسه آغاز شد . 98/04/03

به اطلاع میرساند دوره مقدماتی زبان فرانسه در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازشد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید 32331829 _ 32357641 زبان فرانسه شیراز

شروع دوره زبان ایتالیایی – 98/03/30

به اطلاع میرساند دوره زبان ایتالیایی در موسسه زبان پارسا شیراز آغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان ایتالیایی شیراز آموزش زبان ایتالیایی شیراز کلاس زبان ایتالیایی شیراز دوره فشرده زبان ایتالیایی شیراز

نام نویسی دوره فشرده آلمانی شروع شد – 98/03/28

نام نویسی دوره آلمانی در موسسه زبان پارساآموزان شیراز شروع شد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 _ 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان آلمانی شیراز کلاس زبان آلمانی شیراز دوره فشرده زبان آلمانی شیراز

شروع دوره مکالمه فشرده زبان انگلیسی- 98/03/27

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند به زودی دوره مکالمه فشرده زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز اغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید مکالمه فشرده زبان انگلیسی شیراز آموزش مکالمه فشرده زبان انگلیسی شیراز کلاس مکالمه فشرده زبان انگلیسی شیراز

آموزش زبان فرانسه توسط استاد فرانسوی آقای گیوم توتن- 98/03/23

آموزش دوره زبان فرانسه توسط آقای گیوم توتن با زبان مادری native . علاقه مندان برای شرکت در دوره با شماره های 32357641 و 32331829 تماس حاصل فرمایید. آموزش زبان فرانسه در شیراز آموزش زبان فرانسه

شروع دوره مقدماتی زبان انگلیسی Starter 98/03/21

به اطلاع میرساند دوره مقدماتی زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازمیگردد. علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید زبان انگلیسی شیراز بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی شیراز آموزش زبان انگلیسی شیراز کلاس زبان انگلیسی شیراز

آموزش مکالمه زبان انگلیسی – 98/03/18

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

به اطلاع میرساند دوره مکالمه زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید مکالمه زبان انگلیسی شیراز آموزش مکالمه زبان انگلیسی شیراز مکالمه فشرده زبان انگلیسی شیراز کلاس مکالمه زبان انگلیسی شیراز

شروع دوره زبان انگلیسی ترمیک و فشرده – 98/03/12

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

به اطلاع میرساند دوره های زبان انگلیسی ترمیک و فشرده در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد.علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل فرمایید. زبان انگلیسی فشرده شیراز بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی شیراز آموزش زبان انگلیسی شیراز

آموزش زبان روسی در شیراز

آموزش زبان روسی در شیراز

زبان روسی (به روسی: русский язык، تلفظ: روسکیی ییزیک) پرگوی‌ترین زبان اروپا و هشتمین زبان پرگوینده جهان است که در بخش‌های عظیمی از اوراسیا گفتگو می‌شود. روسی جزو زبان‌های اسلاوی به‌شمار می‌آید و با خط سیریلیک نوشته و خوانده می‌شود. روسی زبان مادری حدود ۱۴۵ میلیون نفر است و ۱۱۰ میلیون نفر آن را به […]

آموزش زبان انگلیسی در شیراز

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

دوره فشرده آموزش انگلیسی شیراز ، آموزش انگلیسی برای مهاجرت آموزش خطاطی انگلیسی شیراز دوره های Speaking و Chat زبان انگلیسی دوره های آمادگی برای آزمون IELTS دوره های آمادگی برای آزمون TOEFL نیاز جامعه تحصیل کرده امروزی به یادگیری زبان انگلیسی در کوتاه مدت ، موسسه فرهنگی و هنری زبان پارسا را بر آن […]

آموزش زبان فرانسه در شیراز

مرکز تخصصی مشاوره و آموزش زبان فرانسه در شیراز تیم مدرسان موسسه همیشه از جدیدترین و به روزترین متدهای آموزشی زبان فرانسه در دنیا با 15 سال سابقه استفاده میکنند آیا می دانید به منظور رفاه حال زبان آموزان موسسه زبان پارسا شیراز دوره های زیر را برای علاقه مندان به یادگیری زبان فرانسه ارائه […]

دوره آموزش زبان آلمانی شیراز

این دوره به منظور کمک به متقاضیان شرکت در مصاحبه سفارت و آزمونهای زبان آلمانی برگزار میگردد. (مشاوره رایگان) تمام داوطلبان متفرقه می توانند در صورت داشتن سطوح لازم زبان آلمانی در آزمون های رسمی  گوته شرکت نمایند. البته شرکت در دوره های آمادگی برای آزمون ها توصیه می شود.     آزمون های گوته […]

آموزش زبان ترکی استانبولی در شیراز

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsa-li.ir

موسسه فرهنگی هنری پارسا آموزان شیراز  مفتخر به برگزاری دوره های محبوب زبان ترکی استابولی می باشد. در این مرکز یک دوره 30 جلسه ای کلاس های ترکی استانبولی برگزار می شود.در این دوره با جزوه خود استاد تدریس می شود .این دوره هم برای کسانی می باشد که نیاز به مکالمات عامیانه دارند و […]

آموزش زبان اسپانیایی در شیراز

آموزش زبان اسپانیایی در شیراز موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

آموزش زبان اسپانیایی در شیراز آغاز شد و برای ثبت نام در دوره های آموزشی مرتبط و آمادگی برای شرکت در آزمون ها می توانید با موسسه زبان پارسا تماس حاصل فرمایید. همچنین در صورتی که قصد مهاجرت و یا سفر به کشورهای اسپانیایی زبان دارید نیز می توانید با تماس به واحد آموزش موسسه زبان […]

آموزش زبان ایتالیایی درشیراز

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

زبان ایتالیایی (La Lingua Italiana یا Italiano) از شاخه‌های زبان لاتین است و با زبانهای دیگر لاتین مانند اسپانیایی، فرانسوی، رومانیایی و پرتغالی شباهاتهای زیادی دیده می‌شود. در بین زبانهای لاتین، ایتالیایی بیشترین واژگان مشترک با لاتین و نزدیک‌ترین زبان به آن است. گویشوران این زبان که در ایتالیا، بعضی از کانتونهای کشور سوئیس که […]

آموزش زبان عربی درشیراز

آموزش زبان عربی درشیرازparsa-li.ir

زبان عَرَبی (به عربی: اللغة العربیة)، یکی از پرگویش ترین زبان‌های جهان، بزرگ‌ترین عضو از شاخه زبان‌های سامی (آفریقایی–آسیایی) است و با زبان‌های عبری و آرامی هم‌خانواده‌است. زبان عربی یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد است. این زبان امروز دارای لهجه‌ها و گویش‌های گوناگونی است و زبان عربی مدرن استاندارد به عنوان زبان […]