سلام های مختلف در زبان ترکی استانبولی eğişik selamlar

سلام های مختلف در زبان ترکی استانبولی eğişik selamlar

0 پیامها
Inline Feedbacks
مشاهده همه پیام ها