parsa-ins-logos-horizental

3

می بینمت ، بلا به دور و نوش جان در ترکی استانبولی

تا قبل از تکمیل ظرفیت اقدام نمایید

Hours
Minutes
Seconds
تا قبل از تکمیل ظرفیت دوره آموزشی که این هفته شروع می شود، رزرو کنید.

رزرو رایگان آموزش زبان

چطوری بگیم “می بینمت” در زبان ترکی استانبولی چطوری به ترکی بگیم میبینمت؟

چطوری بگیم “بلا به دور” در زبان ترکی استانبولی چطوری به ترکی بگیم بلا به دور؟

چطوری بگیم “نوش جان” در زبان ترکی استانبولی چطوری به ترکی بگیم نوش جان؟

0
سلام 😊 به سوالات شما پاسخ میدیمx