آموزش خطاطی انگلیسی شیراز

دوره های آموزش خطاطی انگلیسی calligraphy شیراز در موسسه فرهنگی هنری پارسا آموزان شیرازدر این دوره ها خطاطی انگلیسی calligraphy یاد می گیرید.این دوره ها

رایج ترین اصطلاحات انگلیسی

رایج ترین اصطلاحات انگلیسی – برای اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و بهره مندی از تخفیف آموزش زبان انگلیسی در شیراز و

معیارهای انتخاب کلاس زبان انگلیسی

معیارهای انتخاب کلاس زبان انگلیسی یکی از اولین قدمها برای یادگیری زبان انگلیسی،رفتن به کلاس زبان انگلیسی می باشد.وجود تبلیغات متعدد آموزشگاههای زبان، انتخاب بهترین

روش های یادگیری زبان انگلیسی

روش های یادگیری زبان انگلیسی برای اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و بهره مندی از تخفیف آموزش زبان انگلیسی در شیراز و

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی – برای اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و بهره مندی از تخفیف آموزش زبان انگلیسی در شیراز

دلایل یادگیری زبان انگلیسی

دلایل یادگیری زبان انگلیسی برای اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و بهره مندی از تخفیف آموزش زبان انگلیسی در شیراز و سراسر

زبان انگلیسی چیست ؟

زبان انگلیسی چیست ؟ برای اطلاع از دوره ها و زمان ثبت نام و بهره مندی از تخفیف آموزش زبان انگلیسی در شیراز و سراسر

شروع دوره زبان انگلیسی سطح S1 -98/7/20

به اطلاع می رساند شروع دوره زبان انگلیسی سطح S1درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز درتاریخ 98/7/21 روزهای فرد درحال برگزاری می باشد جهت کسب اطلاعات

شروع دوره IELTS – مورخ 98/05/05

به اطلاع میرساند دوره IELTS در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز درحال برگذاری میباشد علاقه مندان در صورت تمایل باشماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل

شروع دوره IELTS _ مورخ 97/12/19

به اطلاع میرساند دوره IELTS در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز درحال برگذاری میباشد علاقه مندان در صورت تمایل باشماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/12/10

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی درموسسه زبان پارساآموزان شیراز آغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس

شروع دوره زبان انگلیسی پیشرفته _ 97/11/28

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی پیشرفته درموسسه زبان پارساآموزان شیراز آغازمیگردد علاقه مندان درصورت تمایل با شماره 32331829 یا32357641 تماس حاصل فرمایید

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/11/20

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگایسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/11/12

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829

شروع دو ره Speaking زبان انگلیسی _ 97/10/19

به اطلاع میرساند به زودی دوره Speaking زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829

شروع دوره زبان انگلیسی فشرده _ 97/10/07

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی فشرده در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829

شروع دوره زبان انگلیسی _ 97/10/02

به اطلاع میرساند به زودی دره زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازمیگردد علاقه منان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ ۹۷/۰۹/۱۶

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره ۳۲۳۳۱۸۲۹

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/08/25

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/07/22

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی در موسسه زطبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/07/18

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی در موسسه زبان پارساآموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان درص.رت تمال با شماره 32331829 یا 32357641

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/07/08

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/05/05

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا

شروع دوره Speaking زبان انگلیسی _ 97/05/10

به اطلاع میرساند به زودی در موسسه زبان پارسا آمزان شیراز دوره Speaking زبان انگلیسی آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829

شروع دوره انگلیسی کودکان _ 97/05/06

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی کودکان در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829

شروع دوره زبان انگلیسی _ ۹۷/۰۴/۲۵

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان درصورت تمایل با شماره ۳۲۳۳۱۸۲۹ یا ۳۲۳۵۷۶۴۱

شروع دوره Speaking پیشرفته _ 97/04/09

به اطلاع میرساند به زودی دوره Speaking پیشرفته زبان انگلیسی در مؤسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره

شروع دوره Speaking زبان انگلیسی _ 97/03/30

به اطلاع میرساند به زودی دوره Speaking زبان انگلیسی درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز می گردد علاقه مندان درصورت تمایل با شماره 32331829 یا

شروع دوره Speaking زبان انگلیسی _ 97/02/24

به اطلاع میرساند به زودی دوره مقدماتی Speaking زبان انگلیسی درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829

شروع دوره زبان انگلیسی _ ۹۷/۰۲/۱۶

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی در مؤسسه پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره ۳۲۳۳۱۸۲۹ یا ۳۲۳۵۷۶۴۱

اطلاعیه شروع دورهIELTS _مورخ 96/11/15

به اطلاع میرساند شروع دوره زبان انگلیسی دوره IELTS موسسه زبان پارساآموزان شراز   بهترن آموزشگاه زبان انگلیسی دورهIELTS در شیراز   دورهIELTS در شیراز

اطلاعیه شروع دوره IELTS_مورخ 96/11/09

به اطلاع میرساند شروع زبان انگلیسی دوره IELTS درموسسه زبان پارساآموزان شیراز   بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی دوره IELTS درشیراز   زبان انگلیسی دوره IELTS

اطلاعیه شروه دوره زبان انگلیسی_مورخ96/10/28

شروع دوره زبان انگلیسی دوره(مقدماتی)در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز   شروع دوره زبان انگلیسی دوره(Speaking)درموسسه زبان پارساآموزان شیراز   بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در