شروع دوره زبان انگلیسی سطح S1 -98/7/20

به اطلاع می رساند شروع دوره زبان انگلیسی سطح S1درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز درتاریخ 98/7/21 روزهای فرد درحال برگزاری می باشد جهت کسب اطلاعات

شروع دوره IELTS – مورخ 98/05/05

به اطلاع میرساند دوره IELTS در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز درحال برگذاری میباشد علاقه مندان در صورت تمایل باشماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

شروع دوره IELTS _ مورخ 97/12/19

به اطلاع میرساند دوره IELTS در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز درحال برگذاری میباشد علاقه مندان در صورت تمایل باشماره 32331829 یا 32357641 تماس حاصل

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/12/10

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی درموسسه زبان پارساآموزان شیراز آغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641 تماس

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

شروع دوره زبان انگلیسی پیشرفته _ 97/11/28

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی پیشرفته درموسسه زبان پارساآموزان شیراز آغازمیگردد علاقه مندان درصورت تمایل با شماره 32331829 یا32357641 تماس حاصل فرمایید

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/11/20

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگایسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/11/12

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

شروع دوره زبان انگلیسی _ 97/10/02

به اطلاع میرساند به زودی دره زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازمیگردد علاقه منان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/08/25

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازمیگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا 32357641

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/07/22

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی در موسسه زطبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/07/18

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی در موسسه زبان پارساآموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان درص.رت تمال با شماره 32331829 یا 32357641

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/07/08

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829

موسسه زبان پارساآموزان شیراز parsali.ir

شروع دوره چت زبان انگلیسی _ 97/05/05

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان انگلیسی درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

شروع دوره انگلیسی کودکان _ 97/05/06

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی کودکان در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

شروع دوره زبان انگلیسی _ ۹۷/۰۴/۲۵

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان درصورت تمایل با شماره ۳۲۳۳۱۸۲۹ یا ۳۲۳۵۷۶۴۱

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

شروع دوره Speaking پیشرفته _ 97/04/09

به اطلاع میرساند به زودی دوره Speaking پیشرفته زبان انگلیسی در مؤسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

شروع دوره Speaking زبان انگلیسی _ 97/03/30

به اطلاع میرساند به زودی دوره Speaking زبان انگلیسی درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز می گردد علاقه مندان درصورت تمایل با شماره 32331829 یا

موسسه زبان پارسا آموزان شیراز parsa-li.ir

شروع دوره Speaking زبان انگلیسی _ 97/02/24

به اطلاع میرساند به زودی دوره مقدماتی Speaking زبان انگلیسی درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

شروع دوره زبان انگلیسی _ ۹۷/۰۲/۱۶

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان انگلیسی در مؤسسه پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره ۳۲۳۳۱۸۲۹ یا ۳۲۳۵۷۶۴۱

اطلاعیه شروع دورهIELTS _مورخ 96/11/15

به اطلاع میرساند شروع دوره زبان انگلیسی دوره IELTS موسسه زبان پارساآموزان شراز   بهترن آموزشگاه زبان انگلیسی دورهIELTS در شیراز   دورهIELTS در شیراز

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

اطلاعیه شروع دوره IELTS_مورخ 96/11/09

به اطلاع میرساند شروع زبان انگلیسی دوره IELTS درموسسه زبان پارساآموزان شیراز   بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی دوره IELTS درشیراز   زبان انگلیسی دوره IELTS

آموزش زبان انگلیسی در شیرازparsa-li.ir

اطلاعیه شروه دوره زبان انگلیسی_مورخ96/10/28

شروع دوره زبان انگلیسی دوره(مقدماتی)در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز   شروع دوره زبان انگلیسی دوره(Speaking)درموسسه زبان پارساآموزان شیراز   بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در

اطلاعیه شروع دوره_مورخ ۹۶/۱۰/۰۷

به اطلاع میرساند شروع دوره های IELTS درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز   بهترین مؤسسه زبان انگلیسی(دوره IELTS)در شیراز   دوره های IELTS درشیراز

اطلاعیه شروع ثبت نام دوره_مورخ۹۶/۰۹/۲۸

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که شروع ثبت نام زبان انگلیسی(دوره مقدماتیS1)درموسسه زبان پارساآموزان شیراز بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در

اطلاعیه شروع کلاس_مورخ۹۶/۰۹/۱۹

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که شروع کلاس های زبان انگلیسی دوره های(S2,E2)امروز در مؤسسه زبان پارسا اّموزان شیراز زبان

اطلاعیه کلاس ها_مورخ ۹۶/۰۹/۱۸

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که شروع کلاس های زبان انگلیسی(دوره های S2,I1,LI1,SPEAK3) در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز زبان

اطلاعیه روزجمعه_مورخ۹۶/۰۹/۱۰

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که شروع زبان انگلیسی (دورهUI1)از امروز در مؤسسه زبان  پارسا آموزان شیراز   بهترین زبان

parsa-li.ir

اطلاعیه روز پنج شنبه_مورخ۹۶/۰۹/۰۹

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که شروع دوره زبان انگلیسی،فرانسه،روسی در موسسه زبان آموزان زبان پارسا شیراز   زبان انگلیسی

اطلاعیه روز یکشنبه_مورخ ۹۶/۰۹/۰۵

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که شروع دوره زبان انگلیسی و زبان فرانسه درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز   زبان

اطلاعیه کلاس_مورخ۹۶/۰۹/۰۳

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که امروز کلاس زبان انگلیسی برگزار میگردد.   زبان انگلیسی در شیراز بهترین ها را

اطلاعیه جمعه_۹۶/۰۸/۲۶

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که برنامه کلاسی امروز به شرح زیر است: امروز کلاس آموزش زبان انگلیسی داریم.