زبان فرانسه

مزایای زبان فرانسه

مزایای زبان فرانسه برای آموزش زبان فرانسه در شیراز به موسسه پارسا تماس بگیرید. مرکز تخصصی مشاوره و آموزش زبان فرانسه در شیراز همراه شما

شروع دوره چت زبان فرانسه – 98/05/17

به اطلاع میرساند دوره چت زبان فرانسه در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغازشد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره های زیر تماس حاصل

شروع دوره زبان فرانسه _ 97/05/11

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان فرانسه در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829 یا

شروع دوره زبان فرانسه _ ۹۷/۰۴/۱۶

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان فرانسه در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز می گردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره ۳۲۳۵۷۶۴۱

شروع دوره چت فرانسه _ 97/04/04

به اطلاع میرساند به زودی دوره چت زبان فرانسه در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره 32331829

شروع دوره زبان فرانسه _ ۹۷/۰۳/۲۵

به اطلاع میرساند به زودی دوره زبان فرانسه پیشرفته در مؤسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز میگردد علاقه مندان در صورت تمایل با شماره ۳۲۳۳۱۸۲۹

شروع دوره زبان فرانسه _ 97/02/19

به اطلاع میرساند شروع دوره زبان فرانسه ( France ) به زودی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز آغاز می گردد علاقه مندان در صورت

شروع دوره زبان فرانسه_مورخ 96/10/20

به اطلاع میرساند شروع دوره زبان فرانسه درموسسه زبان پارساآموزان شیراز   بهترین آموزشگاه زبان فرانسه درشیراز   زبان فرانسه درشیراز

اطلاعیه شروع دوره_مورخ۹۶/۱۰/۰۴

به اطلاع میرساند شروع ثبت نام زبان فرانسه در مؤسسه زبان پارسا آموزان شیراز   بهترین آموزشگاه زبان فرانسه در شیراز   زبان فرانسه در

اطلاعیه روز جمعه_مورخ۹۶/۱۰/۰۱

به اطلاع میرساند که شروع ثبت نام  زبان فرانسه در مؤسسه زبان پارسا آموزان شیراز   بهتر ین آموزشگاه زبان فرانسه در شیراز   زبان

اطلاعیه روز دوشنبه_مورخ۹۶/۰۹/۲۷

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که شروع زبان فرانسه(دورهB1)درموسسه زبان پارسا آموزان شیراز   بهترین آموزشگاه زبان فرانسه در شیراز

اطلاعیه شروع دوره_مورخ۹۶/۰۹/۱۴

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که شروع دوره زبان فرانسه در موسسه پارسا آموزان شیراز   زبان فرانسه در شیراز

اطلاعیه روز یکشنبه_مورخ۹۶/۰۹/۱۲

به اطلاع کلیه دانش پژوهان موسسه زبان پارسا می رساند که شروع دوره مقدماتی زبان فرانسوی در موسسه زبان پارسا آموزان شیراز   زبان فرانسه